Navigation überspringen

Broschüre

Bildungswege auf Ukrainisch: Освітня траєкторія у Баден-Вюртемберзі - Освітні ступені та перехід у 2023/2024

Bildungswege in Baden-Württemberg - Abschlüsse und Anschlüsse auf Ukrainisch: Освітня траєкторія у Баден-Вюртемберзі - Освітні ступені та перехід у 2023/2024 навчальному році (nur als PDF erhältlich)


Шановні батьки,
наша спільна мета полягає в тому, щоб забезпе -
чити вашим дітям необхідну підтримку під час
навчання у школі та надати їм можливості від -
найти свій шлях у доросле життя після закін-
чення школи. Велику роль при цьому грає пра -
вильний вибір типу школи для продовження нав-
чання після закінчення початкової школи. У цій
брошурі ми хотіли б вам надати інформацію та
певні рекомендації, які стануть вам у нагоді під
час вибору школи для вашої дитини. Звичай-
но, незамінною залишається особиста зустріч та
розмова з вчителями,
які викладали у ваших дітей у початковій шко -
лі. Наше найважливіше завдання – надати вашим
дітям найкращі стартові можливості у середній
школі. Наш різноманітний освітній ландшафт
може задовольнити будь-які потреби та інтере-
си, пропонує різноманітні освітні траєкторії зав-
дяки високій здатності до інтеграції та адапта -
ції під ваші потреби. Таким чином, ви можете за
допомогою нашої інформації зробити виваже-
ний вибір.


Herausgeber: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
Publikationsart: Broschüre, nur als PDF erhältlich
Seitenzahl: 32
Publikationsdatum: 2023

Unsere Webseite verwendet nur Cookies, die technisch notwendig sind und keine Informationen an Dritte weitergeben. Für diese Cookies ist keine Einwilligung erforderlich.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.